χάρτης περιοχών
επιχείρηση
Προϊόντα
Οπτική ενότητα πομποδεκτών SFP
SFP+ ενότητα πομποδεκτών
25G SFP28 LR
SR 25G SFP28
25G SFP28 ER
25G SFP28 CWDM
100G QSFP28 SR4
100G QSFP28 LR4
100G QSFP28 CWDM4
Ενεργό οπτικό καλώδιο
Συνδετήρας MPO MTP
Σκοινί μπαλωμάτων οπτικών ινών
θραύστης PLC οπτικών ινών
1 2 3 4 5 6 7 8